دکتوره میترا بهمن پور

عضوه هیأه علمیه لجامعه ایران الطبیه
عضوه موتمر الجراحین التجمیل فی الولایات المتحده الأمریکیه
صاحبه عده مقالات خارجیه و ایرانیه
من مولفی موسسات رهبویان شریف
کاتبه و أستاذه فی موسسه رهبویان شریف
أستاذه جامعه
مودیه 5 موتمرات حول أمراض النساء و الإنجاب
صاحبه أفضل معدل فی إختبار التلامیذ

Call Now Button